במקרה של חששות או תלונות על הפרה אפשרית של זכויות קניין רוחני, אנא שלח לנו דוא"ל בכתובת [Email protected] , תוך הזדהות עם הספציפיות של הזכויות לכאורה מופרות והמוצרים הנאשמים.

(כתובת דוא"ל זו היא רק עבור זכויות קניין רוחני ובעיות משפטיות. ייתכן שבקשות אחרות לא יקבלו תגובה.)